Informeren & stimuleren

U wilt iets met MVO, dat is duidelijk. Maar wat dat precies moet zijn en waar u moet beginnen, dat is nog onzeker. Virens helpt u graag de eerste stappen te zetten. Dat doe ik allereerst door mogelijkheden en onmogelijkheden te verkennen. Ik breng relevante informatie in kaart, leg de juiste contacten, zoek samenwerking met verschillende partijen en bekijk welke vorm past bij uw doelstellingen. Als ‘kwartiermaker’ ga ik aan de gang met uw wens of behoefte tot er een concrete opdracht met financiële en personele kaders en een planning ligt. En misschien nog wel belangrijker: ik zorg dat alle relevante partijen geïnformeerd, gemotiveerd én geïnspireerd raken om (samen) aan de slag te gaan.

Benieuwd wat Virens voor ú kan betekenen? Neem contact op, ik vertel u graag meer!

Wat Virens voor anderen betekend heeft

EROM (Energieke Regio Ondernemend Meierijstad)

De energietransitie en energiebesparingen bij bedrijven in Meierijstad op gang brengen. Dat is de doelstelling van mijn werkzaamheden binnen dit project. In een traject van twee jaar heb ik partijen enthousiast gemaakt en zijn we tot een vorm gekomen waarin de betrokken partijen (Rabobank, Platform Ondernemend Meierijstad en de gemeente) zich zowel op organisatorisch als juridisch gebied kunnen vinden. Die vorm is EROM: de Energieke Regio Ondernemend Meierijstad, die sinds 1 november 2018 bestaat. EROM is tot stand gekomen in samenwerking met René Jansen, directievoorzitter Rabobank Hart van De Meierij, en Jos van Asten, Platform Ondernemend Meierijstad.

Brabant Geeft Energie

Brabant Geeft Energie is erop gericht om projecten verder te helpen door kennis, ervaring en geld toegankelijk te maken. Als onderdeel van de tendercommissie probeer ik een betere match te stimuleren tussen initiatiefnemers, kennispartners en investeerders. De tendercommissie beoordeelt aanvragen in het kader van het ‘aanvullende uitvoeringsprogramma energie 2018-2019’, vastgesteld door Provinciale Staten Provincie Noord-Brabant. Aanvragen voor projecten moeten een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie. Ze moeten een extra impuls geven aan de actieve en brede beweging waarin burgers, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en publieke organisaties de krachten bundelen om van Brabant een provincie te maken die uitblinkt in duurzame energie. Ik voer mijn werkzaamheden uit in samenwerking met o.a. Anne-Marie Rakhorst.

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem gerust contact op, we informeren u graag!

Virens Advies
06-81223920
stefanie@virensadvies.nl