Over Virens

Ieder bedrijf en iedere organisatie is onderdeel van onze maatschappij. Iedere CEO en iedere medewerker is uiteindelijk ook burger. Een burger met een verantwoordelijkheid om verder te kijken dan het hier en nu. Virens is een MVO-adviesbureau dat bedrijven en organisaties daarbij helpt.

Over de persoon achter Virens

De persoon achter Virens is Stefanie Claessens-Jansen. Stefanie studeerde Fiscale Economie en woonde onder andere in Hongkong en de Verenigde Staten. Vanuit deze internationale woon- en werkervaring staat zij bedrijven met veel enthousiasme bij. Stefanie is gedreven en optimistisch, en het is haar passie om bedrijven verder te helpen op het gebied van MVO. Ze is onafhankelijk, brengt structuur aan op vele verschillende vlakken en heeft een voortdurende focus op kwaliteit en professionaliteit. Op die manier weet ze vele mooie projecten te realiseren.

Wilt u meer weten over Virens? Neem contact op!

Missie

Het is mijn missie om bedrijven en organisaties verder te helpen bij vraagstukken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Visie

Duurzaamheid brengt niet alleen kosten en lasten met zich mee, maar ook kansen en winst. Een doordachte duurzaamheidsstrategie is dan ook een uitstekende basis voor het genereren van een optimaal bedrijfsrendement. Daarnaast leidt het tot duurzame waarde-creatie: verbetering voor werknemers (verbetering van het binnenklimaat), verbetering van ecosystemen door minder afval en watergebruik en een schonere lucht door vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Virens stimuleert bedrijven om nieuwe economische kansen te zien binnen het MVO-beleid.

Werkwijze

Volgens de definitie is een strategie een ‘plan dat men maakt en dingen die men doet om een  bepaald doel te bereiken’. Bij Virens ga ik uit van een strategische werkwijze. Dat betekent dat niet de middelen, maar de doelen altijd centraal staan. Die doelstellingen (passend bij het toekomstbeeld van uw bedrijf of organisatie) bepalen vervolgens welke middelen we in gaan zetten. Welke oplossingen we voor uw bedrijf ook kiezen, ze moeten altijd het MVO-doel dienen dat u hebt geformuleerd.

Wat?

Virens biedt MVO-advies voor bedrijven en organisaties. Ik schep orde in de chaos rond het containerbegrip duurzaamheid. Ik geef advies waarbij bedrijven gestimuleerd worden om een langetermijn-visie en – doelstellingen te ontwikkelen. Bedrijfsmiddelen kunnen hierop vervolgens afgestemd worden.

Hoe?

Ik geloof dat MVO en rendement elkaar kunnen versterken. Een bedrijf wordt toekomstbestendiger door te verdienen aan duurzaamheid, door nieuwe economische kansen te zien en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. People, planet en profit kunnen optimaal op elkaar afgestemd worden.

Waarom?

De bedrijfsvoering van organisaties en bedrijven beter maken voor mens, milieu en maatschappij. En daarmee ook voor de toekomst van het bedrijf zelf.

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem gerust contact op, we informeren u graag!

Virens Advies
06-81223920
stefanie@virensadvies.nl