Projectbegeleiding & implementatie

Heeft u een plan van aanpak liggen op MVO-gebied, maar mist u nog een schakel in de uitvoering hiervan? Dan help ik u graag bij de implementatie en realisatie: het uitzetten van de lijnen, het organiseren van alle benodigde actiepunten en daarbij de juiste mensen op de juiste plek zetten. Binnen uw organisatie én daarbuiten.

Wilt u meer weten over projectbegeleiding en implementatie door Virens? Neem contact op!

Organiseren, structureren en analyseren

Mijn kracht bij Virens ligt in het organiseren, het uitzetten van structuren, het checken van resultaten, het voortdurend evalueren en waar nodig bijsturen van het traject. De daadwerkelijke uitvoering van uw MVO-plan laat ik liever aan de mensen in mijn brede netwerk over. Zo maak ik zelf bijvoorbeeld geen energie-analyses (EPA). Wel schakel ik indien nodig professionals in om deze analyses voor u uit te voeren. En ik houd vervolgens in de gaten of een dergelijke analyse wel leidt tot de juiste resultaten en het beoogde rendement. Uw doelstellingen staan immers centraal!

Wat Virens voor anderen betekend heeft

Regio-coördinator Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM)

Het begon met de wens om de energietransitie in Meierijstad voor bedrijven op gang te brengen. Rekening houdende met mogelijkheden en onmogelijkheden heb ik de missie, visie, structuur en organisatie uitgedacht en gecommuniceerd. De organisatie vervolgens ingevuld zodat we kunnen beginnen met het realiseren van de missie; bestaande uit de stuurgroep, communicatieteam, groep onafhankelijke adviseurs en een ondernemersplatform. Het resultaat: Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM). Vanaf februari 2019 informeer ik als regiocoördinator van EROM bedrijven over milieuwetten en -regels en motiveer ik ondernemers om een energiescan uit te laten voeren en zich te laten adviseren op het gebied van energie. Daarna blijf ik deze bedrijven motiveren om het advies om te zetten in concrete maatregelen.

In de stuurgroep van EROM zitten vertegenwoordigers van de betrokken partijen: Energieke Regio, Gemeente Meierijstad, Platform Ondernemend Meierijstad en de Rabobank.

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem gerust contact op, we informeren u graag!

Virens Advies
06-81223920
stefanie@virensadvies.nl